7.00 Za śp. Zygmunta Drężewskiego /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Włodzimierza Jeziaka /popog./
18.00 Za śp. Jolantę Waśniewską
18.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./