7.00 Za śp. Rodziców Wandę i Zenona Kaczorowskich, rodzeństwo i Krystynę Kaczorowską
17.00 Za śp. Ewę Żelasko /1 popog./
18.00 Za śp. Janinę Matusiak /popog./
18.00 Za śp. Stanisława Miturę /popog./
18.00 Za śp. Kazimierzaę i Władysławę Kopciów