7.00 Za śp. Joannę Welenc-Antczak oraz zmarłych z rodziny Rydzewskich i Welenców
12.30 Chrzest: Zofia
16.00 Ślub: Kamil i Paulina
17.00 Ślub: Kamil i Anna
18.00 Za śp. Waldemara Czarneckiego w 4 r. śm.
19.00 Ślub: Grzegorz i Katarzyna