7.00 Za śp. Helenę Kowalską, Zofię i Mariana Kowalskich oraz Irenę Majewską
17.00 Za śp.Antoniego Matusiaka w 26 r. śm.
18.00 Za śp. Adama Kasprzyka w 4 r. śm.
18.00 Za śp. Kazimierza Parczewskiego /popog./