7.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 18/
17.00 Za śp. Krystynę Kuźniewską i jej Rodziców
18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Julity Borawskiej
18.00 Za śp. Jadwigę Ławicką /popog./