7.00 Za śp. Lecha Wichrowskiego /popog./
17.00 Za śp. Zofię Kaźmierczak
18.00 Za śp. Krystynę Reszka w 1 r. śm.
18.00 Za śp. Bogdana Budzyńskiego