7.00 Za śp. Radosława Nisztora
7.00 Za śp. Zdzisławę Żuralską /1 popog./
17.00 Za śp. Marcina Rogulskiego /greg. 14/
18.00 Za śp. Krystynę Reszka w 2 r. śm.
18.00 Za śp. Justynę Zgierską /popog./