7:00 + Sławomira Kołodziejskiego (pog.)
17:00 + Danutę Pejta (25 greg.)
18:00 + Janusza Kujawę (pog.)
18:00 + Helenę Rochowicz (11 greg.)