7.00 Za śp. Józefa Tylickiego /popog./
7.00 Za śp. Zenona Błaszkiewicza /popog./
7.00 Za śp. Barbarę Falkowską /popog./
7.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /popog./
18.00 Za śp. Helenę i Walentego Lorenz i zmarłych z rodziny