7.00 Za śp. Marię Sobótka /popog./
7.00 Za śp. Stanisława Dąbek /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Piotra Czarneckiego /popog./