7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 6/
7.00 Za śp. Bożenę Kawczyńską-Morozow /popog./
7.00 Za śp. Marię Kwiatkowską
7.00 Za śp. Dariusza Murawskiego /1 popog./
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./