7.00 Za śp. Irenę Kicińską /19 greg./
7.00 Za śp. Barbarę Karaszkiewicz /popog./
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./