7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 23/
17.00 Za śp. Leszka Staszewskiego
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 25/
18.00 Za śp. Annę Zembrzycką /popog./