7.00 Za śp. Janusza Matuszewskiego /popog./
12.30 Chrzest: Wojciech Lech
17.00 Za śp. Barbarę Pawłowską w 4 r. śm.
18.00 Za śp. Józefa Tylickiego/popog./
18.00 Za śp. Romualda Ziółkowskiego w 10 r. śm.