7.00 Za śp. Barbarę Dworaczek /1 popogrzebowa/
18.00 Za śp. Artura Bachmana /pog./