7.00 Za śp. Helenę Reszka /popog./
17.00 Za śp. Feliksa /23 r. śm./ i Stanisława Jaworskich
18.00 Za śp. Franciszka Kamińskiego w 19 r. śm.
18.00 Za śp. Koletę Szymborską /popog./