7.00 Za śp. Stanisławę Poddenek /pog./
12.30 Chrzty: Oliwia
17.00 Za śp. Henryka Tkaczyk /pog./
18.00 Za śp. Roberta Bodęgę /pog./
18.00 Za śp. Jana Szczepańskiego /pog./