7.00 Za śp. Wiesława Prycińskiego /greg. 10/
7.00 Za śp. Jana Józefowicza /popog./
18.00 Za śp. Ryszarda Adamczyka /popog./