7.00 Za śp. Stanisława Sieradzkiego
17.00 Za śp. Joannę Sztreker
17.00 Za śp. Stanisława Wojciechowskiego – ks. K.R.
18.00 Za śp. Stanisława Dąbek, Stanisławę i Władysława Sobocińskich, Janinę i Edwarda Dąbek oraz Andrzeja Sobocińskiego
18.00 Za śp. Stanisława Muras i Stanisława Kaźmierczaka