7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 18/
17.00 Za śp. Jadwigę Zaremba /popog./
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 20/
18.00 Za śp. Lucjana Kopcińskiego /popog./