7.00 Za śp. Zofię Terebińską /popog./
17.00 O zdrowie dla córki Kasi
18.00 Za śp. Stanisława Matusiak
18.00 Za śp. Marię Sobótka /pog./