8.00 Za śp. Szczepana, Jadwigę i Bernarda Deska
9.30 Za śp. Szczepana Guzińskiego
11.00 W intencji Eugeniusza i Marianny Stankiewicz z okazji 50 r. ślubu
12.30 Za śp. Longina Grzeszczuka w 13 r. śm. i Irenę Grzeszczuk
16.00 Za śp. Adama Osmałek i zmarłych z rodziny Osmałek
18.00 Za śp. Tadeusza Andrzejczyk