8.00 Za śp. Szczepana Deska
9.30 Za śp. Irenę Kicińską /popog./
11.00 Za śp. Longina Grzeszczuka w 12 r. śm. i Irenę Grzeszczuk
12.30 Za śp. Sabinę Jaworską w 9 r. śm. – chrzest: Pola Natalia
16.00 Za śp. Szczepana Gózińskiego
18.00 Za śp. Joannę Sztreker /popog./