7.00 Za śp. Zygmunta Szymankiewicza
18.00 Za śp. Włodzimierza Pabian /pog./