7.00 Za śp. Ryszarda Wasilewicza /1 popogrzebowa/
17.00 O zdrowie dla Karola Posiadłowskiego w 10 r urodzin
18.00 Za śp. Piotra Morawskiego w 18 r. śm.
18.00 Za śp. Kazimierza Jaroszewskiego w 19 r. śm.