7.00 Za śp. Jadwigę Zaremba /popog./
17.00 Za śp. Rodziców Teresę i Władysława Kwiatkowskich /imieninowa/
18.00 Za śp. Jadwigę Kamińską /imieninowa/
18.00 Za śp. Włodzimierza Bejger w 16 r. śm.
18.00 Za śp. Katarzynę Wydornik /greg. 15/