7.00 Za śp. Marię Nowocień /popog./
18.00 Za śp. Mariannę Sochalską /popog./