7.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 28/
7.00 Za śp. Jacka Waszak /popog./
7.00 Za śp. Bożenę Kawczyńską-Morozow /popog./
7.00 Za śp. Marię Nowocień /1 popog./
18.00 Za śp. Mieczysława Cichockiego w 4 r. śm.