7.00 Za śp. Irenę Kicińską /10 greg./
7.00 Za śp. Kazimierza Zarzyckiego /popog./
18.00 Za śp. Mieczysława Cichockiego w 3 r. śm.