7.00 Za śp. Stanisławę Poddenek /pog./
7.00 Za śp. Ryszarda Wudarskiego /pog./
18.00 Za śp. Wojciecha Cwalinę /pog./