7.00 Za śp. Leszka Majewskiego /popog./
17.00 Za śp. Joannę Sztreker
18.00 Za śp. Stanisławę i Tomasza Więcek oraz Salomeę i Zygmunta Zimnych
18.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /popog./
19.00 Za śp. Ewę Dymek w 1 r. śmierci – ks. G.D.