7.00 Za śp. Anielę Szymankiewicz w 5 r. śm.
17.00 Za śp. Rodziców Jadwigę i Tadeusza Matusiak oraz Tatę Kazimierza Zydorczak
18.00 Za śp. Franciszkę Michalak
18.00 Za śp. Janinę i Stefana Dorobek, Stefana i Krzysztofa Matyńka oraz dziadków Zalewskich i Dorobek