7.00 Za śp. Pawła Chojnackiego /pog./
18.00 Za śp. Jerzego Bagińskiego /pog./