7.00 Za śp. Andrzeja Sworobowicza /greg. 27/
17.00 Za śp. Zofię i Franciszka Bartołowicz, dziadków Wojciechowskich i Bartołowicz
18.00 Za śp. Sabinę Słomkowską /greg. 29/
18.00 Za śp. Jadwigę Zaremba /popog./