7:00 + Grzegorza Boryckiego (pog.)
7:00 + Józefa Breńskiego z okazji dnia dziadka
7:00 + Andrzeja Miodka (pog.)
17:00 + Witolda Stępkę (20 greg.)
18:00 o poczęcie dziecka dla małżeństw, które z różnych przyczyn mają trudności
18:00 + Adama Osmałek w 6 r. śm.
18:00 + Andrzeja Pniewskiego (22 greg.)