7.00 Za śp. Barbarę Truszczyńską /popog./
7.00 Za śp. Jerzego Śpiewaka /popog./
7.00 Za śp. Elżbietę Drozdowską /popog./
7.00 Za śp. Elżbietę Krzywkowską /popog./
18.00 Msza Św. ingresowa z udzieleniem sakramentu bierzmowania