7.00 Za śp. Mieczysława Rusin i jego Rodziców
17.00 Za śp. Zygmunta Wójcickiego
18.00 Za śp. Zygmunta Załęskiego
18.00 Za śp. Zygmunta Kaniewskiego