7:00 + Danutę Chmielewską (pog.)
7:00 + Jana Malinowskiego (pog.)
17:00 + Julię, Edwarda, Stanisławę i Hieronima
17:00 + zmarłych z rodziny Kokosza
18:00 + Tadeusza Kobiereckiego ( z ok. imienin)
18:00 + Danutę Pejta (11 greg.)