8.00 Za śp. Rodziców Józefa i Mariannę Cywińskich
9.30 Za śp. Longina Słupeckiego w 47 r. śm.
11.00 Za śp. Marię Misiak w 2 r. śm. oraz Rodziców Franciszkę i Stanisława Kroczak
12.30 W intencji Parafian – chrzty: Alicja i Alicja Anna
16.00 Za śp. Za śp. Bożenę Piórkowską /popog./
18.00 Za śp. Edytę Żółtowską
20.00 Za śp. Barbarę Skrzyńską /popog./