7.00 Za śp. Stanisława Nowalińskiego /1 popogrzebowa/
17.00 Za śp. Henryka Putyrę w 29 r. śm.
18.00 Za śp. Mariana Baraniaka /greg. 13/
18.00 Za śp. Genowefę Kowalczuk w 35 r. śm.