7.00 Za śp. Piotra Tomaszewskiego w 4 r. śm.
17.00 Za zmarłych z rodziny Cholewińskich oraz Janinę i Józefa Piotrowskich
18.00 Za śp. Leokadię Domańską
18.00 Za śp. Walentego Szczetkarza /popog./