07.00 Za śp. Salomeę Januszewską /pog./
17.00 Za śp. Józefa Dydaka w 24 r. śm. oraz Jana i Eugenię Chmura
18.00 Za śp. Jerzego Bigelman w 11 r. śm.
18.00 Za śp. Lecha Sieradzkiego /pog./