7:00 + Andrzeja Pakulskiego (pog.)
7:00 + Wiesława Krysiaka (pog.)
17:00 + Teresę Czajkowską (14 greg.)
18:00 + Jerzego Zarębę (pog.)
18:00 + Zofię Zaleśkiewicz (6 r. śm.) i Stanisława Zaleśkiewicza (30 r. śm.)
18:00 w intencji mieszkańców ul. Batalionu „Parasol”