7:00 + Danutę Chmielewską (pog.)
17:00 + Grażynę Annę Mikołajewską (pog.)
17:00 + Krzysztofa Ziółkowskiego (pog.)
18:00 + Halinę Zabłotną (8 greg.)
18:00 + Grażynę Staszewską (pog.)