7:00 + Macieja Wojciechowskiego (pog.)
17:00 + Zdzisława Jankowskiego i d-ków Janinę i Czesława Kuśmierz
18:00 + Tomasza Sarwińskiego (16 greg.)
18:00 + Elżbietę Papierzyńską (9 greg.)