7:00 + Genowefę i Jana Kwaśniewskich
7:00 + Krzysztofa Jasińskiego (pog.)
7:00 + Longina Zimakowskiego (25 greg.)
17:00 + Zbigniewa Grzybowskiego (16 greg.)
18:00 + Lucjana Kopcińskiego (3 r. śm.)