7.00 Za śp. Piotra Supłacz /popog./
17.00 Za śp. Edmunda Michalskiego w 4 r. śm. oraz Rodziców Michalinę i Antoniego Zambrzyckich
17.00 Za śp. Genowefę i Jana Kwaśniewskich
18.00 Za śp. Zofię Marię Jeznach /greg. 25/
18.00 Za śp. dziadków: Józefa Pazio, Tadeusza Włodarczyka i Józefa Dasiewicza