7:00 + Mariannę Annę Kubik (w r. śm.)
7:00 + Ewę Grzybowską (1 greg.)
9:00 + Stanisławę Keklak (21 greg.)
17:00 + Jerzego Jakubca (pog.)
18:00 + Marię i Henryka Koszańskich, Krystynę i Stanisława Nisztor
18:00 + Tadeusza Zdebko (24 greg.)