7:00 + Helenę Rochowicz (9 greg.)
7:00 + Konrada Ossowskiego
17:00 + Danutę Pejta (23 greg)
18:00 + Józefa Adamiaka (24 r. śm.) i teściów Zenobię i Stefana Adamiaków
18:00 + Marzenę Ogeniewską (pog.)