7:00 + Lecha Kikolskiego (gr.)
7:00 + Mieczysława i Aleksandrę Poleszaków
17:00 ślub
18:00 + Tadeusza Karpińskiego, Halinę Karpińską, r-ców Rutkowskich i Karpińskich
18:00 + Janinę Kopcińską